, 17 августа 2022, среда Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Главная страница»Банки»Инекобанк

Количество просмотров страницы 400235
Информация об организации
Инекобанк
Центральный офис Ереван, Ереван, Центр
Թումանյան 17, 0001
Телефон(ы) (374 10) 51 05 10
(374 10) 51 05 73
Факс
Эл.почта [email protected]
Веб-сайт http://www.inecobank.am/
Лицензия
Название филиала
Адрес
Телефон(ы)
1. Գլխամաս Ереван, Ереван
Центр, Թումանյան 17, 0001
(374 10) 51 05 10
(374 10) 51 05 73
на карте
2. Աբովյան Котайк, Абовян
Սահմանադրության հրապարակ 7/3, 2205
(374 222) 2 06 25
на карте
3. Աբովյան 18 Ереван, Ереван
Центр, Աբովյան 18, 0001
(374 10) 51 05 10
(374 10) 51 05 61
на карте
4. Աշտարակ Арагацотн, Аштарак
Ներսես Աշտարակեցու հրապ. 2
(374 232) 3 60 61
(374 232) 3 60 62
на карте
5. Աջափնյակ Ереван, Ереван
Ачапняк, Բաշինջաղյան փող., 192/8
(374 10) 51 05 10
на карте
6. Արաբկիր Ереван, Ереван
Арабкир, Կոմիտասի պող., 38/2-62, 0051
(374 10) 20 79 77
(374 10) 20 93 02
на карте
7. Արմավիր Армавир, Армавир
Հանրապետության 17, 0901
(374 237) 2 47 77
(374 237) 2 47 80
на карте
8. Արմավիր 2 Армавир, Армавир
Երևանյան 33/1
(374 10) 51 05 10
на карте
9. Արտաշատ Арарат, Арташат
Օգոստոսի 23, 93
(374 235) 2 01 68
(374 235) 2 02 15
на карте
10. Գյումրի Ширак, Гюмри
Ալեք Մանուկյան 6, 3101
(374 312) 4 30 75
(374 312) 4 30 73
на карте
11. Զեյթուն Ереван, Ереван
Канакер-Зейтун, Պ. Սևակ 51/9
(374 10) 51 05 10
на карте
12. Լոռի Лори, Ванадзор
Տիգրան Մեծ փ. 41ա
(374 322) 4 01 53
(374 322) 4 01 54
на карте
13. Խորենացի Ереван, Ереван
Центр, Խորենացի 15
(374 10) 51 05 10
на карте
14. Կոմիտաս Ереван, Ереван
Арабкир, Կոմիտաս 39, 78
(374 10) 51 05 10
на карте
15. Կորյուն Ереван, Ереван
Центр, Տերյան 105/1, 0009
(374 10) 51 43 60
(374 10) 51 43 61
на карте
16. Հրազդան Котайк, Раздан
Օգոստոսի 23 փողոց, 46/100
(374 223) 2 87 87
на карте
17. Մալաթիա Ереван, Ереван
Малатия-Себастия, Րաֆֆու 39/3ա, 0064
(374 10) 72 43 32
(374 10) 72 43 39
на карте
18. Մաշտոց Ереван, Ереван
Центр, Մաշտոցի պող., 18-52/1
(374 10) 51 05 10
на карте
19. Նոր Նորք Ереван, Ереван
Нор Норк, Գայի պողոտա, 15/9-17/1, 0062
(374 10) 62 59 73
на карте
20. Շենգավիթ Ереван, Ереван
Шенгавит, Բագրատունյաց 22/3, 0046
(374 10) 42 81 04
(374 10) 42 81 05
на карте
21. Շենգավիթ 2 Ереван, Ереван
Шенгавит, Բագրատունյաց 15, 120
(374 10) 51 05 10
на карте
22. Վանաձոր Лори, Ванадзор
Տիգրան Մեծ 75, 2001
(374 322) 4 09 21
(374 322) 4 09 24
на карте
23. Տիգրան Մեծ Ереван, Ереван
Центр, Տիգրան Մեծ պող. 29ա-95, 0018
(374 10) 52 77 39
на карте